ตัวอย่างงาน

ทางโรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมมือกับ UNFPA Thailand ในการจัด โครงการ “ภูมิคุ้มกันวัยใส” เพื่อใหความรู้กับน้องๆ…

Posted by UNFPA Thailand กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย on Friday, November 13, 2015
โรงพยาบาลพญาไท 2 ร่วมกับกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ
จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) เพื่อให้ความรู้ด้านสุขภาวะทางเพศให้วัยรุ่น