ตัวแทนเจรจากับภาครัฐ

บริการเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรอง โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ให้แก่ลูกค้า หัวใจหลักคือ การทำให้การเจรจานั้น นำมาซึ่งเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ