ระดมทุนจากภาคเอกชน

บริการสำหรับองค์กรการกุศลที่ต้องการระดมทุนจากสถาบันต่างๆ บริษัท และบุคคลทั่วไป

จัดตั้งระบบเพื่อการระดมทุนจากบุคคลทั่วไปด้วยเทคนิคการระดมทุนที่หลากหลาย ได้แก่ ระดมทุนจากสถาบัน จดหมายทางตรง การระดมทุนภาคสนาม การระดมทุนทางโทรศัพท์ และการระดมทุนออนไลน์