เทคโนโลยีมือถือเพื่อต่อสู้โรคเอดส์ (Mobile Technology to fight AIDS)

SDG #3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี; SDG #9 อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน; SDG #17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

พันธมิตรเพื่อการทำงานในพื้นที่

การทำให้โรคเอดส์หมดไปจากโลกในปี 2030 นั้น ต้องใช้ความพยายามที่หลากหลาย และอุปสรรคหลักเลยก็คือการเข้าถึงการบริการสาธารณสุขของผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยเฉพาะผู้ที่ยากจนหรืออยู่ในบริเวณที่ห่างไกล

ดังนั้น UNAIDS จึงร่วมกับบริษัทออเรนจ์ เพื่อพัฒนา M-Tew (การอบรมของออเรนจ์ในทุกที่) สำหรับรับมือกับความท้าทายนี้ นอกจากนี้ยังมีพันธมิตรเข้าร่วมอีก ได้แก่ องค์กรสหประชาชาติด้านอื่นๆ, กระทรวงสาธารณสุข, เขตปกครองอิสระ Abidjan และองค์กรภาคประชาสังคม

ทั้งนี้ ได้มีการเริ่มโครงการนำร่องที่ประเทศ Cote d’lvoire โดยใช้เทคโนโลยีง่ายๆที่ผู้ป่วยเพียงแค่มีโทรศัพท์มือถือธรรมดาที่ต่อกับ 2G สามารถรับส่งข้อความและเสียงได้

ผู้ใช้บริการสาธารณสุขสามารถใช้ระบบเว็บเบสแพลตฟอร์มในการติดตามคนไข้ เก็บข้อมูล และวิเคราะห์ได้ ถ้าโครงการนี้ประสบความสำเร็จ – ถ้าผู้ป่วยที่เข้าร่วมได้รับการดูแลดีกว่าคนทั่วไปที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ โมเดลนี้ก็สามารถที่จะขยายผลและทำซ้ำที่อื่นได้

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ: การเชื่อมต่อมือถือและแพลตฟอร์มดิจิตอลสามารถช่วยให้ชุมชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น และเมื่อชุมชนมีสุขภาพดีก็จะช่วยส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งก่อให้ตลาดใหม่ๆ

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ: โครงการพันธมิตรที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลต้องคำนึงถึงกฏเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและสิทธิมนุษยชน ปัจจัยเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาตั้งแต่แรกเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการดำเนินโครงการ

ที่มา: UN Global Compact https://business.un.org/documents/resources/ungc-partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.