ร่วมมือกันตอนนี้: ลงมือทำด้วยกันเพื่อต่อต้านทุจริต (All Together Now: Collective Action Against Corruption)

SDG #16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก; SDG #17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

UNODC และ Global Compact Network ในประเทศโคลัมเบียได้ดึงบริษัทต่างๆ รัฐบาลหลัก และสมาพันธ์ด้านธุรกิจใหญ่หลายแห่ง มาร่วมกันต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ของโครงการ

  1. ลดโอกาสในการทุจริตโดยการยกระดับการสนทนาของภาครัฐร่วมกับภาคเอกชน
  2. ช่วยเสริมความเข้มแข็งในภาครัฐ ในขอบข่ายการทำงานปราบทุจริตและการพัฒนากฎหมาย

พันธมิตรนี้เป็นตัวอย่างของวิธีการสร้างแนวร่วมปฎิบัติ ซึ่งจะช่วยในการจัดการปัญหา วิเคราะห์ปัญหา และป้องกันการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องของบริษัท

พันธมิตรนี้ได้รับเงินทุนหลักจากบริษัท Siemens บริษัทยักษ์ใหญ่จากเยอรมัน ที่ได้สนับสนุนแคมเปญรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่น โดยเน้นวิธีการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ หลังจากที่ทางบริษัทได้ยอมรับว่าเคยจ่ายสินบนให้กับการทำสัญญาระหว่างประเทศแห่งหนึ่ง

การสนับสนุนจาก 10 บริษัท 10 สมาคมด้านธุรกิจ และ 5 สถาบันภาครัฐ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในเรื่องการทุจริต และเป็นเครื่องช่วยให้เกิดความโปร่งใส มีแนวปฎิบัติที่ดีในการจัดซื้อจัดจ้าง และมีการยึดหลักความซื่อสัตย์ ได้แผ่ขยายออกไปอย่างกว้างขวางในภาคเอกชน

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ:

การระบุปัญหาคอรัปชั่นร่วมกันที่เน้นวิธีการสร้างแนวร่วมปฏิบัตินั้น สามารถช่วยให้ธุรกิจเติบโตและป้องกันความเสี่ยงทางด้านกฎหมายและชื่อเสียงขององค์กร ความพยายามอย่างไม่ย่อท้อในการต่อต้านการทุจริต ช่วยลดต้นทุนในการดำเนินงาน สร้างความแข่งแกร่งให้กับการแข่งขันที่ยุติธรรม เพิ่มการลงทุนในระยะยาวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศ และช่วยให้มีการพัฒนาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ:

การที่มีนักการเมืองร่วมด้วย มีภาครัฐระดับสูงสนับสนุนในรูปแบบของโครงการสร้างแนวร่วมปฏิบัติ นำมาซึ่งการเพิ่มคุณค่าของความริเริ่มในการดำเนินงาน สร้างความสนใจจากธุรกิจมากยิ่งขึ้น และเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการประสบความสำเร็จในอนาคต

ประเภทของพันธมิตร:

การรณรงค์สนับสนุน, พันธมิตรปฏิบัติงานในท้องถิ่น

พันธมิตร:

Global Compact Network Colombia, Bogota Chamber of Commerce, Colombian’s Banking Association, Business Alliance for Secure Commerce, American Chamber of Commerce, National Business Association of Colombia, Association of fiduclaries of Colombia, Chamber of Commerce Net, Colombia Association of Insurers, National Federation of Commerce Workers,  Collective Action for Energy Sector, Various Colombian Government entities

ที่มา: UN Global Compact https://business.un.org/documents/resources/ungc-partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.