ร่วมมือกันเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน (Working together to better prepare and response in Emergency)

SDG #11: เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน; SDG #17: ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในขณะที่อัตราความจำเป็นในสถานการณ์ฉุกเฉินไปเร็วกว่าที่ภาครัฐจะรับไหว บริษัทต่างๆสามารถที่จะแสดงบทบาทสำคัญนี้ในการช่วยลดความเสี่ยงในช่วงภัยพิบัติ การเตรียมพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน การรับมือและการฟื้นฟูชุมชน

เชื่อมต่อความริเริ่มทางธุรกิจ

พันธมิตรใหม่นี้เป็นความร่วมมือของบริษัทต่างๆ มูลนิธิ และองค์การสหประชาชาติ ที่มุ่งสนับสนุนและสร้างเครือข่ายภาคเอกชนที่แข็งแรงในบริเวณที่มีความเสี่ยง โดยการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและกระตุ้นให้ภาคส่วนต่างๆทำงานร่วมกัน พันธมิตรหวังที่จะลดการสูญเสียจากเหตูการณ์ภัยพิบัติและสถานการณ์ฉุกเฉินที่กระทบกับธุรกิจท้องถิ่น ในขณะเดียวกันก็เร่งการรับมือและการฟื้นฟูเศรษฐกิจ

บริษัทที่เกี่ยวข้องไม่เพียงแต่ให้ทุนสนับสนุนแต่ยังมีการจัดเตรียมการด้านดลจิสติคที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความรู้และทักษะขององค์กรในตลาดและชุมชนทั่วโลก

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ

การร่วมมือกันส่งผลให้บริษัทต่างๆมีการเตรียมพร้อมที่ดีกว่าในการรับมือในสถานการณ์ฉุกเฉิน ความร่วมมือในท้องถิ่นทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างแข็งแกร่ง ทำให้ตลาดที่เผชิญกับความไม่แน่นอนมีความมั่นคง และเศรษฐกิจฟื้นตัวเร็วยิ่งขึ้น

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ

การออกแบบพันธมิตรระดับโลก เชื่อมต่อเครือข่ายระดับชาติในประเทศต่างๆ และการริเริ่มจากชุมชน ต้องการวิธีการทำงานแบบการมีส่วนร่วมจากล่างสู่บน การหารือกับท้องถิ่นเป็นสิ่งสำคัญในการกำหนดลำดับความสำคัญของโครงการ สร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่ง และก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นบวก

ประเภทของพันธมิตร

พันธมิตรในการปฏิบัติงานระดับโลก

พันธมิตร

UNISDR, OCHA, UNDP, UN GLobal Compact, UNICEF, WFP, the Conrad N. Hilton Foundation, the UPS Foundation and the IFRC representing the One Billion Coalition for Resilience, Salesforces Foundation, Google, Hewlett Packard, Cisco Systems, Ericsson, Doutche Post DHL, Henry Schein, International Chamber of Commerce, World Economic Forum, The Government of Belgium and Turkey

ที่มา:

https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.