พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืน (Global Partnership for Sustainable Development Data)

SDG#16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก และ SDG#17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

จากสุขภาพไปจนถึงความเท่าเทียมกันทางเพศ จากสิทธิมนุษยชนไปจนถึงความยากจน และจากการศึกษาไปจนถึงพลังงาน การใช้ข้อมูลสามารถเปลี่ยนวิธีการที่ธุรกิจจัดการกับปัญหาความท้าทายในการพัฒนา และสร้างตลาดใหม่ๆได้ทั่วโลก

ความท้าทายก็คือ ข้อมูลที่มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่เกิดขึ้น ข้อมูลที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ และการที่ข้อมูลไม่ได้ถูกใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

การที่จะจัดการกับอุปสรรคเหล่านี้ พันธมิตรระดับโลกเพื่อการพัฒนาข้อมูลอย่างยั่งยืนได้ดึงภาคส่วนต่างๆมาช่วยกันจัดการอุปสรรคในการผลิต การแบ่งปัน และการใช้ข้อมูลที่ดีขึ้น

กว่า 150 สมาชิกได้เข้าร่วม โดยสมาชิกได้สนับสนุนทั้งเงินทุน และ ความช่วยเหลือในรูปแบอื่นๆ ได้แก่ เวลาของพนักงงาน เทคโนโลยี ที่ปรึกษา และสิ่งที่มีคุณค่าอื่นๆ

พันธมิตร

สมาชิกมากกว่า 150 องค์กร รวมถีง UNDP, UNICEF, UNFPA, UN Women, UN Global Pulse, Facebook, Esri, IBM, Orange, Telefonica, SAP, McKinsey, KPMG, Real Impact Anaytics, Tableau, Vizzuality และมีมากกว่านี้

ความร่วมมือกันทำให้พันธมิตรทำงานไปสู่เป้าหมายที่ข้อมูลได้มีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาคธุรกิจ

ผลักดันด้านการเป็นผู้ประกอบการ นวัตกรรม และความมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนด้านเทคโนโลยีประยุกต์

ภาครัฐ

สำหรับการตัดสินใจระดับนโยบาย และ การส่งมอบบริการ รวมถึงการจัดให้อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้องของงบประมาณและความต้องการ

ประชาชน

สำหรับการตัดสินใจที่มีผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและการที่รัฐบาลสามารถอธิบายได้ถึงความรับผิดชอบที่ต้องจัดการ

ชุดเครื่องมือ Date4SDGs เครือข่ายได้นำเสนอชุดเครื่องมือดิจิตัลเพื่อช่วยรัฐบาลกลาง และท้องถิ่นในการหาหนทางจัดการแผนที่นำทางของพวกเขาให้มีข้อมูลที่ใหญ่และดีขึ้น

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ

การมีส่วนร่วมและช่วยเหลือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนด้านข้อมูลที่เน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทสามารถปรับปรุงสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของลูกค้า และชุมชน ซึ่งดีต่อธุรกิจ

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ

เนื่องจากการร่วมมือกันเป็นแบบเครือข่ายมากกว่าเป็นหน่วยปฏิบัติงาน พันมิตรสามารถเลือกใช้วิธีการใหม่ที่ไม่เหมือนใครในการประเมินและวัดผลโดยดูที่ตัวชี้วัดที่หลากหลายจากหลายแหล่ง

ประเภทของพันธมิตร

พันธมิตรด้านนวัตกรรม

ที่มา: https://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/un_business_partnerships/partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.