ความเข้าใจที่ลึกซึ้ง: การใช้ห่วงโซ่อุปทานให้เหมาะกับสตรีและเด็กหญิง (Insights: Optimizing Supply Chains to Empower Women and Girls)

ภาพรวม

ในโลกที่กำลังพัฒนานั้น สตรีและเด็กหญิงประมาณ 214 ล้านคนต้องการหลีกเลี่ยงการตั้งครรภ์ที่ยังไม่พร้อม แต่ไม่ได้ใช้วิธีการวางแผนครอบครัวที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ส่วนใหญ่คือมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูล การให้บริการ และผลิตภัณฑ์ที่ปกป้องสิทธิและอนามัยการเจริญพันธุ์ อุปสรรคเหล่านี้ยังคงมีอยู่ทั่วทวีปแอฟริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นหญิง และในซาเฮล (Sahel) ซึ่งเป็นพื้นที่ล้าหลังและมีอัตราการเข้าถึงการคุมกำเนิดสมัยใหม่เพียง 9% เมื่อเทียบกับ 29% ทั่วทั้งแอฟริกา และ 57% ทั่วโลก มีความท้าทายที่สำคัญในเรื่องการจัดหาและกระจายยาคุมกำเนิดในซาเฮลให้ทั่วถึง และการระบุถึงวิธีการที่จับต้องได้ เพื่อภาคเอกชนสามารถเข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการปัญหาได้ด้วย

ทำไมสตรีและเด็กหญิงไม่สามารถเข้าถึงยาคุมกำเนิดที่จำเป็นสำหรับพวกเขา

ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยคือไม่มีของในสต็อคและของขาดแคลนในประเทศกำลังพัฒนา ด้วยสาเหตุหลายอย่าง รวมถึงระยะเวลาที่ยาวนานในการสั่งซื้อและขนส่ง กฏเกณฑ์ที่มีข้อจำกัด เงินทุนที่ไม่เพียงพอในการจัดการห่วงโซ่อุปทาน ขาดการอบรมเรื่องห่วงโซ่อุปทานให้กับผู้ที่ดูแลความเป็นอยู่ด้านสุขภาพของมนุษย์ ขาดข้อมูลและการให้การศึกษาด้านสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ และไม่มีระบบที่เพียงพอในการจัดการคลังสินค้าและการคาดการณ์ความต้องการ การลดลงของการสนับสนุนจากผู้บริจาคเพื่อสุขภาวะทางเพศและสิทธิอนามัยการเจริญพันธุ์ ความไม่มั่นคงทางอาหารที่ขยายอย่างกว้างขวาง และสถานการณ์ที่ไม่สงบด้านการเมืองและสังคม ทำให้มีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในซาเฮล

Dr. Mary-Ann Etiebert ผู้บริหารของ Merck for Mothers ได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับ Fatou Binetou Badji ผู้ซึ่งเป็นนางผดุงครรภ์และหัวหน้าพยาบาลที่ศูนย์การแพทย์เซเนกัลให้ GBCHealth ฟัง Ms. Badji เจอกับคนไข้ที่ขอวิธีการคุมกำเนิดที่ต้องการ แต่ทางศูนย์ก็หาให้ไม่ได้ “มันเป็นการยากเมื่อคนไข้มาที่ศูนย์และขอวิธีคุมกำเนิดที่คุ้นเคยแต่เราไม่มีสต๊อค เราได้แนะนำร้านขายยาให้ แต่มันมีราคาแพงกว่า” เธอกล่าว เราแก้ปัญหาโดยการขอให้สามีของหญิงเหล่านั้นยอมที่จะใช้ถุงยางจนกว่าจะมีสินค้า

ภาคธุรกิจจะช่วยแก้ปัญหาการเข้าถึงสินค้าได้อย่างไร

โอกาสมีมากมายสำหรับการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจที่จะช่วยในการเข้าถึง การจัดหาสินค้าอย่างเหมาะสม รวมถึงการพูดถึงความท้าทายต่างๆที่เกี่ยวกับการจัดหา การขนส่ง ห่วงโซ่อุปทาน การฝึกอบรม การเข้าถึงข้อมูลและการศึกษา และระบบสำหรับการตรวจสอบและการคาดการณ์ ธุรกิจสามารถที่จะให้ยืมเสียงของพวกเขา และประสบการณ์ด้านการผลิตเพื่อช่วยทำให้นโยบายระดับประเทศและระดับรองลงมาเป็นรูปเป็นร่างในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

บางธุรกิจได้เป็นผู้นำในด้านนี้แล้ว ได้แก่

Merck for Mothers ใช้ Informed Push Model ในการจ้างผู้ให้บริการทางโลจิสติกเพื่อช่วยให้การส่งตรงขั้นตอนสุดท้ายไปถึงสถานบริการด้านสุขภาพของภาครัฐอย่างเหมาะสม ผลที่ได้มีนัยยะสำคัญคือการขาดสต็อคในสถานบริการภาครัฐลดน้อยลงจาก 80% ไปเป็นค่าเฉลี่ยภายใต้ 2% และการเข้าถึงอย่างน่าเชื่อถือของการคุมกำเนิดที่ทันสมัยสำหรับผู้หญิงมากกว่า 3.2 ล้านคน

Novatis ทำงานผ่าน  SMS for Life Program โดยเป็นพันธมิตรกับ Vodafone และ สตาร์ทอัพทางด้านข้อมูลชื่อ Greenmash เคลื่อนกำลังการตรวจตราเฝ้าระวังโรคมาลาเรีย สุขภาพมารดาและอัตราการตายของทารก รวมถึงโรคอื่นๆ ผู้ทำงานด้านสุขภาพท้องถิ่นที่ได้รับการอบรมหลักสูตรออนไลน์ ใช้มือถือดูสต็อคเมื่อเห็นว่าต่ำก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่การแพทย์ตำบล SMS for Life นี้ได้นำมาใช้กับสถานบริการสุขภาพมากกว่า 10,000 แห่ง ในเคนย่า กาน่า คองโก คาเมรูน

Cycle Technologies สร้างวิธีการแก้ปัญหาแบบง่ายๆโดยจัดการความต้องการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ของผู้หญิง ภายใต้โครงการชื่อ SUN-FP Program Cycle ได้สร้างการเข้าถึง Standard Days Method® สำหรับผู้หญิงในประเทศที่ยากจนในการป้องกันการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมได้กว่า 5.5 ล้านราย

คุณจะช่วยได้อย่างไร

สุขภาพที่ดีเป็นเสาหลักที่จะลดความเปราะบางของเยาวชน ปรับปรุงผลผลิตในการทำงาน และสร้างสิ่งแวดล้อมที่เยาวชนเติบโตได้อย่างมีศักยภาพเต็มที่ การลงทุนที่ชาญฉลาดในเรื่องหลักๆ เช่น สุขภาวะทางเพศและอนามัยการเจริญพันธุ์รวมถึงการวางแผนครอบครัวจะส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับสถิติจำนวนประชากรและผลักดันให้เศรษฐกิจเติบโต

Global Health ทำงานกับ UNFPA สำนักงานภูมิภาคแอฟริกากลางและตะวันตกที่จะจูงใจภาคธุรกิจให้สนับสนุนประเทศต่างๆในซาเฮลในการใช้ห่วงโซ่อุปทานที่เหมาะสม และปรับปรุงสินค้าและบริการด้านการวางแผนครอบครัวที่มีคุณภาพสูง

บริษัทที่ต้องการมีส่วนร่วมสามารถที่จะ

  • ช่วยจัดวาระการประชุมที่ดึงความร่วมมือในการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนประชากรใน SWEDD และที่ AfricanUnion
  • ทำงานโดยตรงร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงาน และตัวแทนภาครัฐอื่นๆ Global Health ทำงานในระยะยาวที่ช่วยเป็นคนกลางเพื่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในประเทศที่มีลำดับความเร่งด่วน
  • ได้การรับรู้ของโครงการและความคิดริเริ่มในระดับภูมิภาค
  • มีส่วนร่วมสังเกตการณ์การเดินทางพบปะผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นพยานการแทรกแซงทั้งในพื้นที่และนำการประชุมโต๊ะกลมร่วมกับผู้นำธุรกิจระดับโลกคนอื่นๆ

โดย Ian Matthews อีเมลimatthews@gbchealth.org

ที่มา: GBCHealth

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.