กฎแห่งอิทธิพล

ผู้คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับความเป็นผู้นำ โดยคิดไปเองว่าคนที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้นำหรือตำแหน่งระดับสูงคือผู้นำ

ความเป็นผู้นำที่แท้จริงจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรามีอิทธิพลต่อผู้อื่น สิ่งที่พิสูจน์ความเป็นผู้นำของคนคนหนึ่งได้คือผู้คนที่ติดตามเขา

ทำไมคนบางคนถึงเป็นผู้นำได้

บุคลิกภาพ (พวกเขาเป็นใคร)

ผู้คนสามารถสัมผัสได้ถึงบุคลิกภาพอันยอดเยี่ยมของผู้นำ

ความสัมพันธ์ (พวกเขารู้จักใคร)

คุณจะเป็นผู้นำก็ต่อเมื่อมีผู้คนยินดีเดินตามคุณ ซึ่งนั่นต้องอาศัยการพัฒนาความสัมพันธ์ ยิ่งความสัมพันธ์ทั้งหลายของคุณลึกซึ้งมากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งมีโอกาสเป็นผู้นำมากขึ้นเท่านั้น จงสร้างความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับคนที่เหมาะสมให้มากพอ แล้วคุณจะกลายเป็นผู้นำที่แท้จริงขององค์กร

ความรู้ (พวกเขารู้อะไร)

ข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้นำ คุณต้องรู้ข้อเท็จจริง เข้าใจปัจจัยต่างๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้เสมอและจังหวะเวลา รวมถึงมีวิสัยทัศน์สำหรับอนาคต ทุกครั้งที่เข้าไปทำงานในองค์กรใหม่ แม็กซ์เวลล์จะทุ่มเทเวลาเพื่อทำการบ้านอย่างหนักเกี่ยวกับองค์กรก่อนทำหน้าที่ผู้นำ

สัญชาตญาณ (พวกเขารับรู้สิ่งที่เป็นนามธรรมได้ดีแค่ไหน)

ผู้นำจะพยายามประเมินสิ่งที่เป็นนามธรรมและเข้าไปมีอิทธิพลเหนือสิ่งเหล่านั้น เช่น พลังงาน ขวัญและกำลังใจ จังหวะเวลา และแรงกระตุ้น

ประสบการณ์ (พวกเขาผ่านอะไรมาบ้าง)

ยิ่งผ่านความยากลำบากในฐานะผู้นำมามากเท่าไหร่ ผู้ตามของคุณในตอนนี้ก็ยิ่งมีแนวโน้มที่จะให้โอกาสคุณมากขึ้นเท่านั้น ประสบการณ์ไม่อาจรับประกันได้ว่าคุณน่าเชื่อถือ แต่มันจะกระตุ้นผู้คนให้มอบโอกาสให้คุณได้พิสูจน์ตัวเองว่ามีความสามารถจริงๆ

ความสำเร็จในอดีต (พวกเขาเคยทำอะไรสำเร็จ)

ไม่มีสิ่งใดทำให้ผู้ตามเกิดความเชื่อมั่นได้ดีเท่ากับความสำเร็จที่ผ่านมา นอกจากนี้ การที่แม็กซ์เวลล์ทุ่มเทพยายามอย่างเต็มที่ รับผิดชอบงานที่มีความเสี่ยง และประสบความสำเร็จ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผู้ตามเชื่อมั่นในความสามารถในการเป็นผู้นำของแม็กซ์เวลล์ และฟังสิ่งที่เขาพูด

ศักยภาพ (พวกเขาทำอะไรได้)

สิ่งที่สำคัญที่สุดในความคิดผู้ตามคือผู้นำมีศักยภาพแค่ไหน พวกเขาอยากรู้ว่าคนที่ได้ชื่อว่าผู้นำจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้หรือไม่ ความสำเร็จคือสิ่งที่จะทำให้ผู้คนยอมรับคุณในฐานะผู้นำและฟังสิ่งที่คุณพูด ทันทีที่หมดความเชื่อมั่นว่าคุณจะพาทีมไปสู่ความสำเร็จได้ พวกเขาก็จะเลิกฟังและไม่เดินตามคุณอีกต่อไป

สำหรับองค์กรอาสาสมัคร ตำแหน่งผู้นำมักไม่มีความหมายเพราะไม่มีอำนาจในการบังคับบัญชาใคร แต่ตำแหน่งผู้นำในองค์กรประเภทอื่นมีอำนาจมากอย่างไม่น่าเชื่อ ผู้นำทางทหารมียศเป็นอำนาจ พวกเขาสามารถโยนผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าคุกทหารได้เลย ส่วนผู้นำทางธุรกิจก็มีอำนาจมหาศาลในรูปของการจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และรางวัลต่างๆ ผู้ตามส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเมื่อมีความเป็นอยู่ของตัวเองเป็นเดิมพัน แต่สำหรับองค์กรอาสาสมัคร สิ่งที่ใช้ได้ผลในองค์กรอาสาสมัครคือ อิทธิพล ซึ่งเป็นแก่นแท้ของความเป็นผู้นำ หัวใจสำคัญของอิทธิพล คือการทำให้คนอื่นให้ความร่วมมือ องค์กรอาสาสมัครไม่สามารถบังคับผู้คนในองค์กรให้ร่วมมือกันได้ ดังนั้น หากผู้นำไม่มีอิทธิพลต่อพวกเขา คนเหล่านั้นจะไม่ทำตามการชี้นำ

“คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้นำทั้งที่ไม่มีใครเดินตามเขาเลย แท้จริงแล้วสิ่งที่เขาทำอยู่ก็เป็นเพียงการเดินไปเฉยๆ”

ที่มา: กฎ 21 ข้อที่ไม่มีผู้นำคนไหนปฏิเสธได้ เขียนโดย จอห์น แม็กซ์เวลล์ (กฏข้อที่ 2)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.