การเปลี่ยนตามวัยกับการเหยียดอายุ

การเหยียดอายุ

การเหยียดอายุ หมายถึงแบบแผน (วิธีที่เราคิด) อคติ (ความรู้สึกของเรา) และการเลือกปฏิบัติ (วิธีที่เราปฏิบัติ) ต่อผู้อื่นหรือตนเองตามอายุ

การเหยียดอายุส่งผลกระทบต่อใครบ้าง?

การเหยียดอายุส่งผลกระทบต่อทุกคน เด็กที่อายุน้อยกว่า 4 ขวบจะตระหนักถึงแบบแผนตามวัยในวัฒนธรรมของตน ตั้งแต่อายุนั้นเป็นต้นมาพวกเขาเข้าใจและใช้แบบแผนเหล่านี้เพื่อชี้นำความรู้สึกและพฤติกรรมของพวกเขาที่มีต่อผู้คนในวัยต่างๆ พวกเขายังดึงแบบแผนอายุของวัฒนธรรมมารับรู้และเข้าใจตนเอง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการเหยียดอายุที่กำกับตนเองได้ในทุกช่วงอายุ การเหยียดอายุตัดทอนและทำให้เสียเปรียบรูปแบบอื่นๆ มากขึ้น รวมถึงปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเพศ เชื้อชาติ และความพิการ

การเหยียดอายุมีอยู่ที่ไหน?

การเหยียดอายุมีอยู่ทั่วไป: ตั้งแต่สถาบันและความสัมพันธ์ของเราจนถึงตัวเราเอง ตัวอย่างเช่น การเหยียดอายุอยู่ในนโยบายที่สนับสนุนการปันส่วนด้านการดูแลสุขภาพตามอายุ การปฏิบัติที่จำกัดโอกาสของผู้ที่มีอายุน้อยในการตัดสินใจในที่ทำงาน การสนับสนุนพฤติกรรมที่ใช้ในการปฏิสัมพันธ์กับผู้สูงอายุและผู้ที่อายุน้อยกว่า และพฤติกรรมจำกัดตนเอง ซึ่งสามารถเกิดจากแบบแผนภายในเกี่ยวกับสิ่งที่บุคคลในวัยที่กำหนดสามารถเป็นหรือทำได้

การที่อายุมากขึ้นเป็นปัญหาจริงหรือ?

ประชากรครึ่งหนึ่งของโลกปฏิบัติต่อผู้สูงวัยอย่างไม่เป็นธรรมเพราะคิดว่าคนพวกนี้แก่ชราแล้ว มีประโยชน์น้อยกว่าคนหนุ่มสาว และในยุโรปซึ่งเป็นภูมิภาคเดียวที่มีข้อมูลในทุกกลุ่มอายุ มีรายงานว่ามีการเลือกปฏิบัติทางอายุกับคนที่มีอายุน้อยมากกว่ากลุ่มอายุอื่นๆ การเหยียดอายุสามารถเปลี่ยนวิธีที่เรามองตนเอง สามารถกัดกร่อนความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่างรุ่น สามารถลดหรือจำกัดความสามารถของเราที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ประชากรอายุน้อยและสูงวัยสามารถมีส่วนร่วมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อายุยืนยาว และความเป็นอยู่ที่ดีของเรา ในขณะเดียวกันก็มีผลกระทบทางเศรษฐกิจที่กว้างขวาง ตัวอย่างเช่น ภาวะสูงวัยมีความสัมพันธ์กับการเสียชีวิตก่อนวัยอันควร (ภายใน 7.5 ปี) สุขภาพร่างกายและจิตใจแย่ลง และการฟื้นตัวจากความทุพพลภาพช้าลงเมื่ออายุมากขึ้น การมีอายุมากยังเพิ่มพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ การดื่มสุรามากเกินไป หรือสูบบุหรี่ และทำให้คุณภาพชีวิตของเราลดลง ในสหรัฐอเมริกา ทุกๆ 1 ใน 7 ดอลลาร์ใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพทุกปีสำหรับ 8 เงื่อนไขที่ใช้จ่ายมากที่สุดมาจากภาวะสูงวัย (รวม 63,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

เราสามารถต่อสู้กับการเหยียดผู้สูงวัยได้หรือไม่?

กลยุทธ์สามประการที่ได้ผลในการลดหรือขจัดการเหยียดอายุ: 1) นโยบายและกฎหมาย 2) กิจกรรมการศึกษา และ 3) การแทรกแซงระหว่างรุ่น

นโยบายและกฎหมายสามารถจัดการกับการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมกันตามอายุและปกป้องสิทธิมนุษยชนของทุกคน ทุกที่

กิจกรรมการศึกษาสามารถเพิ่มความเห็นอกเห็นใจ ปัดเป่าความเข้าใจผิดเกี่ยวกับกลุ่มอายุต่างๆ และลดอคติด้วยการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและตัวอย่างที่ขัดแย้งกับแบบแผน

การแทรกแซงระหว่างรุ่นซึ่งนำคนรุ่นต่างๆ มารวมกันสามารถช่วยลดอคติและเหมารวมระหว่างกลุ่มได้

ที่มา WHO

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.