การช่วยให้หญิงลี้ภัยมีส่วนร่วม (Helping Women Refugees fit in)

SDG #5 ความเท่าเทียมทางเพศ; SDG #8 การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ; SDG #16 สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก; SDG #17 ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

การริเริ่มด้านความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร

เนื่องจากมีผู้ลี้ภัยได้อพยพเข้ามาประเทศบราซิลเพิ่มขึ้น ซึ่งมาจากประเทศต่างๆทั้งในตะวันออกกลางและแอฟริกา ดังนั้น ทาง UNHCR และ UN Women จึงร่วมมือกันกับภาคธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งองค์กรภาคประชาสังคมเพื่อช่วยหญิงอพยพให้ได้มีหนทางในการทำมาหากินในตลาดแรงงาน

ในช่วงเวลาไม่ถึงหนึ่งปี โครงการความร่วมมือนี้ก็ประสบความสำเร็จในการเพิ่มการรับรู้สาธารณะเกี่ยวกับประเด็นต่างๆในประเทศบราซิลที่หญิงลี้ภัยเผชิญอยู่ มีบริษัทจำนวนหนึ่งได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตร และเสนอโอกาสในการจ้างงานและการฝึกอบรม ในขณะเดียวกันบริษัทที่เข้าร่วมก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยที่สำคัญที่สามารถทำได้ ทั้งในที่ทำงานและในชุมชน

พันธมิตรในโครงการได้แก่ เครือข่าย UN Global Compact ในประเทศบราซิล, UNHCR, UN Women, FOXTIME Human Resources, Itaipu, Lojas Renner, Women Consulate Institute/Whirlpool, SODEXO ONSITE, Caritas Arquidiocesana de São Paulo, Support Program for the replacement of Refugees, PARR, EMDOO

ผลของความร่วมมือกันของพันธมิตรมีดังนี้

  • ผู้ลี้ภัย 33 คน เข้าร่วมในการฝึกอบรมแนะแนวเชิงปฏิบัติการ
  • ผู้ลี้ภัย 21 คน ได้รับการฝึกและรับการปรึกษา
  • ผู้ลี้ภัยกว่า 20 คน ได้เข้าสู่กระบวนการสัมภาษณ์งาน และ 9 คน ได้รับการจ้างงาน
  • บริษัทต่างๆกว่า 200 แห่ง ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเพิ่มการรับรู้สาธารณะ

สิ่งที่ขับเคลื่อนธุรกิจ: การฝึกฝนการฝึกอบรมและการจ้างงานที่รวมถึงผู้ที่ขาดโอกาส เช่น มีการว่าจ้างผู้ลี้ภัย ส่งผลให้มีความหลากหลายมากขึ้น มีแรงงานที่เพิ่มผลผลิต และผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ เมื่อผู้ลี้ภัยได้รับการสนับสนุนอย่างเหมาะสม พวกเขาก็มีศักยภาพที่จะพัฒนาได้เต็มที่เพื่อเป็นผู้ประกอบการและผู้สร้างงาน

สิ่งที่เรียนรู้จากโครงการ: บริษัทต่างๆได้มีโอกาสแสดงภาวะผู้นำในการสนับสนุนผู้ลี้ภัยที่ไปไกลกว่าการบริจาคเงินครั้งเดียวจบ โดยโครงการนี้ได้ดึงเอาความสามารถหลักขององค์กรต่างๆมาใช้ ซึ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่

ที่มา: UN Global Compact
https://business.un.org/documents/resources/ungc-partnership-passport.pdf

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.