ร่วมกันทำบุญเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ (The Power of Small Contributions)

SDG #2 ขจัดความหิวโหย; SDG #3 การมีสุขภาพและความเป็นอยู … อ่านเพิ่มเติม ร่วมกันทำบุญเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ (The Power of Small Contributions)

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

จากผลการประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยื … อ่านเพิ่มเติม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)